Sao Khuê 2022

FWD số hóa hành trình trải nghiệm khách hàng với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây

14:19, 27/10/2022

Công nghệ đang tạo ra nhiều phương thức kinh doanh mới, nhiều sản phẩm mới, nhiều ứng dụng mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Nhờ áp dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…, FWD đã đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng đồng thời đón đầu xu thế phát triển của tương lai.