Trải nghiệm

Xiaomi SU7 bắt đầu cho phép đặt mua từ ngày 28/3

16:39, 05/04/2024

Trên ứng dụng ô tô của mình, Xiaomi thông báo khách đặt mua xe điện (EV) SU7 vừa ra mắt có thể phải chờ đợi đến 7 tháng.