Dịch vụ

Tấn công mạng gây ra sự cố tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2022

16:28, 03/03/2023

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam trong tháng 3/2023.