nền tảng số

Ra mắt nền tảng số giúp phát hiện sớm rủi ro an toàn thông tin

20:14, 30/05/2024

Nền tảng này sẽ tự động đánh giá mức nghiêm trọng, sự ảnh hưởng của các rủi ro bảo mật; thực hiện phân tích dữ liệu để phát hiện và cảnh báo sớm các rủi ro về an toàn thông tin