Tiêu dùng số

PC Windows 11 sẽ được cập nhật không cần khởi động lại

16:46, 27/02/2024

Một trong những điều mà người dùng PC không thích ở Windows là các bản cập nhật làm gián đoạn quá trình làm việc do cửa sổ bật lên yêu cầu khởi động lại để hoàn tất cập nhật. Nhưng mọi thứ sắp được Windows 11 thay đổi.