Tiêu dùng số

Mẫu iPhone Fold của Apple sẽ có tính năng tự bảo vệ khi rơi

Hôm qua, lúc 15:28

iPhone Fold sẽ có cảm biến gia tốc kế để phát hiện khi thiết bị đang rơi và kích hoạt cơ chế chốt điều chỉnh điện tử để đóng lại nhanh chóng giúp giảm thiểu thiệt hại cho màn hình.