Tiêu dùng thông minh

Apple cải thiện chất lượng cuộc gọi trên tai nghe AirPods

14:15, 12/07/2024

Người dùng Apple sắp được trải nghiệm âm thanh rõ nét hơn khi thực hiện các cuộc gọi với tai nghe AirPods.