Dòng chảy công nghệ

Tốc độ Internet Việt Nam tăng 6 bậc so với tháng 1

Hôm qua, lúc 14:48

Tháng 2/2023, Tốc độ mạng Internet băng thông rộng cố định của Việt Nam xếp thứ 39 thế giới, tăng 6 bậc so với tháng 1.