Dòng chảy công nghệ

OPC số hóa cơ sở dữ liệu thuốc dược phẩm Việt Nam

Hôm nay lúc 14:31

Dự án số hóa do Công ty CP Dược phẩm OPC khởi xướng ứng dụng công nghệ số, công nghệ AI vào việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu về nguồn dược liệu Việt Nam.