sự kiện

Hà Nội xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch thông minh

15:54, 13/03/2024

Sở Du lịch Hà Nội sẽ tập trung số hóa dữ liệu về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch; xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch thông minh thành phố Hà Nội.