sự kiện

Microsoft tìm ra lỗi bảo mật có thể ngắt nhà máy điện

15:42, 18/08/2023

Microsoft cho biết dù việc khai thác lỗi này sẽ khá khó khăn, nhưng nguy cơ mất an toàn là rất cao.