sự kiện

VINASA lập Ủy ban Phát triển Công nghiệp bán dẫn Việt Nam

14:55, 01/02/2024

Để tham gia thúc đẩy công nghiệp bán dẫn, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vừa quyết định thành lập Ủy ban Phát triển Công nghiệp bán dẫn Việt Nam.