Xu hướng

Tích hợp nhiều hệ thống quản lý: xu hướng giúp nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình chuyển đổi số

14:52, 05/09/2023

Các doanh nghiệp tại Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số với những hành động triển khai cụ thể để hoàn thành các mục tiêu cơ bản trong "Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025, định hướng đến năm 2030".