Xu hướng

Hệ điều hành PC từng cố gắng thách thức Windows và Mac

14:36, 06/02/2024

Được ra mắt lần đầu vào năm 1995, BeOS là nền tảng từng cố gắng thách thức cả Windows và Mac OS trong một vài năm khi thị trường PC đang phát triển.