Doanh nghiệp 4.0

84% năng lượng sử dụng của Tetra Pak là năng lượng tái tạo

17:02, 28/07/2023

Trong năm 2022, Tetra Pak đã giảm 39% lượng phát thải khí nhà kính (GHG) trong hoạt động, với 84% năng lượng sử dụng đến từ các nguồn năng lượng tái tạo. Thông tin được đưa ra từ Báo cáo bền vững năm tài chính 2022 của Công ty.