WhatsApp cho iOS bổ sung tính năng đa nhiệm

WhatsApp cho iOS bổ sung tính năng đa nhiệm
Phiên bản 23.3.77 của ứng dụng WhatsApp dành cho iOS vừa được phát hành nhằm cho phép người dùng đang thực hiện cuộc gọi video có thể truy cập ứng dụng khác mà không phải tạm dừng hoặc ngắt kết nối.

Theo PhoneArena, với bản cập nhật này, khi người dùng đang tham gia vào một cuộc gọi điện video và muốn thực hiện đa nhiệm bằng cách mở một ứng dụng khác, việc thoát khỏi WhatsApp sẽ thu nhỏ cuộc trò chuyện video và cho phép nó nổi lên trên các ứng dụng khác. Người dùng có thể di chuyển nó xung quanh màn hình bằng ngón tay trong khi trò chuyện video tiếp tục và ứng dụng khác mà người dùng muốn mở nằm bên dưới nó. WhatsApp cho biết không phải mọi người dùng iOS đều nhận được tính năng mới khi công ty dần triển khai nó trong vài tuần tới.

whatsapp_ios.jpg

Phiên bản 23.3.77 của WhatsApp cũng bao gồm một số tính năng mới khác như thêm chú thích khi gửi tài liệu đến các liên hệ trong cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm. Người dùng cũng có thể sử dụng tên và mô tả chủ đề nhóm dài hơn khi mô tả một nhóm WhatsApp. Sau khi cập nhật, các tên và mô tả này có thể dài tới 2.048 ký tự - mức tăng rất lớn so với 512 ký tự được phép trước đó.

Người dùng WhatsApp giờ đây cũng có thể tạo hình đại diện được cá nhân hóa như với Facebook và Instagram trước đó. Để tạo hình đại diện riêng, người dùng chỉ việc mở ứng dụng WhatsApp và đi tới Settings > Avatar > Create Your Avatar. Sau đó làm theo hướng dẫn trước khi nhấn vào Done. Tiếp theo, để đặt ảnh đại diện mới làm ảnh hồ sơ trên WhatsApp, người dùng hãy mở ứng dụng và nhấn vào ảnh hồ sơ của mình trước khi nhấn vào Edit.

Có thể bạn quan tâm