Dịch vụ

IRBOT – Giải pháp tự động hóa tối ưu vận hành cho doanh nghiệp

15:29, 03/01/2023

Khi chuyển dịch số là điều tất yếu ở mỗi doanh nghiệp, tổ chức thì tối ưu hoạt động được xem là một trong những vấn đề cần ưu tiên hàng đầu. Ứng dụng công nghệ RPA – giải pháp Tự động hóa IRBOT do IRTECH phát triển đang là một trong những sản phẩm số hàng đầu xử lý những nghiệp vụ thủ công, quy