Tiêu dùng thông minh

Amazon ngừng dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa

15:48, 25/08/2022

Amazon có kế hoạch ngừng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa Care vào cuối năm nay. Công ty đã gửi thông báo đến các nhân viên về quyết định này trong một cuộc họp vào hôm 24/8.