chuyển đổi số

Ra mắt nền tảng mạng xã hội kinh doanh Vibook Việt Nam

16:06, 20/12/2022

Ngày 18/12/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Kỹ thuật số Vibook Việt Nam tổ chức Chương trình ra mắt nền tảng mạng xã hội kinh doanh Vibook- Make in Vietnam.