chuyển đổi số

Hơn 13.000 khách mời sẽ tham dự Vietnam - ASIA DX Summit 2022

14:19, 14/04/2022

Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022 (Vietnam - ASIA DX Summit 2022) với chủ đề “Hợp lực Chuyển đổi số” sẽ được tổ chức vào ngày 24 và 25/5/2022.