chuyển đổi số

Bộ ứng dụng Talgent miễn phí trọn đời cho doanh nghiệp SME ít hơn 10 nhân sự

09:48, 15/09/2023

Chuyển đổi số đang trở thành một yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh và phát triển. Quản lý doanh nghiệp sẽ đối mặt với nhiều thách thức và tụt hậu nếu không sử dụng các công cụ số hóa phù hợp.