Xu hướng

Việt Nam chọn 40 nhân tài xuất sắc để đào tạo thiết kế chip

Thứ tư lúc 13:47

Nếu có kết quả đầu ra tốt, những nhân tài bán dẫn với khả năng thiết kế chip có thể hưởng mức lương 380 triệu/năm ngay sau khi kết thúc khóa học.