Sao Khuê 2022

BIDV SmartBanking - Sao Khuê trên bầu trời Chuyển đổi số

09:07, 17/04/2023

Cứ 100 người dân Việt Nam thì có 11 người có app BIDV SmartBanking, con số này là gần 15% với nhóm dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam (từ 15 – 64 tuổi).