Samsung Electronics

Ra mắt liên minh toàn cầu phát triển công nghệ 6G với hỗ trợ từ AI

16:50, 27/02/2024

Samsung sẽ tham gia với tư cách là thành viên sáng lập của AI-RAN, nhằm mục đích nghiên cứu công nghệ 6G và tạo ra một hệ sinh thái thông qua sự hội tụ của AI và công nghệ truyền thông không dây.