CÔNG NGHỆ

Samsung Electronics cho các công ty nhỏ sử dụng miễn phí nhiều công nghệ

15:09, 11/07/2023

Samsung Electronics sẽ chuyển giao 123 loại công nghệ được cấp bản quyền của mình trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm chất bán dẫn, màn hình và thiết bị di động cho 86 công ty nhỏ hơn.