VNPT HSSK: "Mảnh ghép" quan trọng trong triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân

VNPT HSSK:
Xây dựng và triển khai hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) hiện là xu hướng chung của thế giới, mục tiêu đặt ra mỗi người dân có một bản hồ sơ sức khỏe điện cá nhân theo dõi sức khỏe bản thân từ lúc sinh ra tới khi mất đi. Với hướng đi đó, Hệ thống Hồ sơ sức khỏe (HSSK) của VNPT đã góp phần không

%5C

Đón đầu nhu cầu triển khai nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của ngành Y tế

Tại Việt Nam, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đã được chỉ đạo về chiến lược và cam kết chính trị. Chăm sóc sức khỏe ban đầu được coi là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của ngành Y tế.

Việc bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nó đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp, chính quyền, trong đó ngành Y tế là nòng cốt.

Về các giải pháp, ngoài việc thực hiện các nội dung của chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, còn có mục tiêu xây dựng môi trường hỗ trợ, thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Các cơ quan quản lý Y tế đang thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế như cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong khám, chữa bệnh, cung ứng thuốc, vật tư y tế đầy đủ.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực và đáp ứng yêu cầu của nhân dân, trong đó chú trọng đến y tế cơ sở, đẩy mạnh việc thực hiện quản lý sức khỏe cá nhân trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân.

Với những yêu cầu nêu trên, Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT xây dựng với hai mục tiêu cần đáp ứng.

Mục tiêu đầu tiên là giúp cơ quan quản lý nhà nước có được hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử của toàn dân với quy mô triển khai linh hoạt tại một tỉnh hoặc phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu thứ hai là cung cấp cho mỗi người dân một bộ hồ sơ sức khỏe cá nhân, giúp người dân chủ động giám sát thông tin sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình.

Đây cũng là công cụ giúp chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc phòng ngừa; phối hợp chăm sóc y tế, nhấn mạnh vào chăm sóc tại nhà và tại cộng đồng.

Hệ thống Hồ sơ sức khỏe (HSSK) của VNPT đáp ứng nhu cầu quản lý và theo dõi sức khỏe người dân cho các cơ quan quản lý y tế các cấp, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu quản lý và theo dõi sức khỏe của từng người dân.

Hệ thống HSSK khi được kết nối liên thông với hệ thống IoT, người dân có thể sử dụng các thiết bị IoT như đồng hồ thông minh để tự động cập nhật các chỉ số sinh tồn của cơ thể lên bộ hồ sơ sức khỏe của chính mình, quản lý và theo dõi sức khỏe của bản thân và người thân.

Các nhà quản lý y tế thông qua hệ thống hồ sơ sức khỏe có thể truy cập vào dữ liệu thời gian thực của bệnh nhân.

Vị trí quan trọng trong kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Y tế

Trong kiến trúc chính phủ điện tử Bộ y tế phiên bản 2.0 tại quyết định 6085/QĐ-BYT ngày 30/12/2019, HSSK là mảnh ghép trong các ứng dụng khám, chữa bệnh.

Hệ thống HSSK sẽ liên thông, tích hợp thông tin từ hệ thống quản lý của cơ sở y tế các tuyến. Hệ thống vừa là đầu tiếp nhận cũng là đầu cung cấp thông tin cho các hệ thống y tế khác.

HSSK cũng tạo môi trường tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn (khám chữa bệnh/tiêm chủng/dân số), giúp phục vụ các yêu cầu tra cứu, khai thác.

Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe và thống nhất lưu trữ trong hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia.

Với người dân, khi cần khám chữa bệnh (SKCN) có thể dịch chuyển thông suốt trong hệ thống y tế, các thông tin về sức khỏe người bệnh được cung cấp cho thầy thuốc nhanh chóng, chính xác, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị người bệnh.

Đây cũng là điều kiện giúp họ được chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và phối hợp, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm, hiệu quả điều trị cao, giảm bớt chi phí của mỗi người dân cho việc SKCN.

Với ngành Y tế, qua hồ sơ quản lý sức khỏe giúp hầu hết các bệnh thông thường sẽ được phát hiện sớm và giải quyết sớm ngay tại tuyến SKCN ban đầu, hạn chế biến chứng và diễn biến bệnh tật nặng, giúp giảm quá tải bệnh viện.

Mặt khác, khi thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán chính xác, phối hợp điều trị thống nhất, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn.

Việc tổng hợp, phân tích dữ liệu thông tin quản lý sức khỏe giúp việc hoạch định chính sách đối với ngành y tế cũng tốt hơn vì có những bằng chứng về thực tiễn.

Những kết quả ấn tượng của ứng dụng VNPT HSSK

Hồ sơ sức khỏe điện tử của VNPT được phát triển và hoàn thiện trên cả hai nền tảng web và app mobile. Hiện đã triển khai thành công tại 16 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Hệ thống lưu trữ thông tin chí số dấu hiệu sinh tồn, vẽ biểu đồ chỉ số cận lâm sàng, giúp người bệnh dễ dàng tự theo dõi và kiểm soát tình trạng sức khỏe tại nhà, bác sỹ nắm được.

Hệ thống cũng chia sẻ cảnh báo đến bác sỹ khi có bất thường thông qua ứng dụng mobile. Người dân chủ động nắm bắt được bệnh tình, đi khám sớm, tránh bệnh chuyển nặng, giảm chi phí khám chữa bệnh.

VNPT HSSK được đánh giá đã góp phần tăng năng suất, hiệu quả trong khám chữa bệnh. Hệ thống hỗ trợ cơ sở y tế quản lý tất cả hồ sơ sức khỏe của người dân trên địa bàn quản lý của mình.

Thông qua việc người dân đến khám chữa bệnh tại các Cơ sở y tế, dữ liệu yếu tố nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của người dân cũng được bồi đắp lên hồ sơ của từng người dân đến khám.

Dữ liệu này sẽ được phân tích và kết quả phân tích sẽ là cơ sở giúp Cơ sở y tế quản lý được các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng cộng đồng thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

Thông qua bộ hồ sơ sức khỏe của mỗi người dân, cơ sở y tế cũng được chia sẻ thông tin lịch sử khám chữa bệnh của người dân khi đến khám bệnh, người dân khi đi khám giảm thời gian khai báo thông tin. Bác sỹ phục vụ được nhiều người hơn trong cùng một khung thời gian.

Có thể bạn quan tâm