Sao Khuê 2022

Hệ thống giám sát công trường tự động – Đưa trí tuệ nhân tạo vào quản lý công trường xây dựng

16:51, 30/05/2022

Trong dòng chảy của cuộc cách mạng 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) là ba yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số, trong đó trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống như các ứng dụng nhận dạng