Microsoft

Microsoft sẽ đầu tư 2,9 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI tại Nhật Bản

14:20, 10/04/2024

Microsoft sẽ bổ sung các chất bán dẫn AI tiên tiến tại hai địa điểm hiện có ở miền Đông và miền Tây Nhật Bản, đồng thời công bố một chương trình đào tạo lại kỹ năng liên quan đến AI tại Nhật Bản.