Microsoft

Windows 11 hiện đã có mặt trên 400 triệu thiết bị hoạt động hằng tháng

14:31, 19/10/2023

Số liệu mới nhất cho thấy Windows 11 hiện có mặt trên 400 triệu thiết bị hoạt động hằng tháng, kém hơn nhiều so với những gì mà Windows 10 đạt được.