BIDV SmartBanking

BIDV Smart Loyalty - Sao khuê nổi bật trong lĩnh vực dịch vụ giải pháp công nghệ tiên phong

13:24, 05/12/2023

trong lĩnh vực các dịch vụ giải pháp công nghệ tiên phong, hệ sinh thái BIDV Smart Loyalty được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2023 bởi đây là giải pháp khách hàng thân thiết tiên phong trong ngành ngân hàng về khả năng kết nối tất cả kênh giao dịch.