FPT đạt gần 1.780 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong ba tháng đầu năm

FPT đạt gần 1.780 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong ba tháng đầu năm
Trong 3 tháng qua, FPT ghi nhận 7 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD/dự án, tăng 75%; doanh thu ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 7.057 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so 2021.

FPT1.jpg

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết, doanh thu 3 tháng đầu năm 2022 ghi nhận 9.730 tỷ đồng và 1.779 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trưởng 28,3% và 27,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài) mang về 5.593 tỷ đồng doanh thu và 770 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt 34,6% và 39,2% so với cùng kỳ năm trước. Mảng công nghệ hiện đóng góp 57% doanh thu và 43% lợi nhuận trước thuế, giữ vững vị thế mảng kinh doanh chủ lực của tập đoàn.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu tăng tại mọi khu vực, đặc biệt là thị trường Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Các hợp đồng ký kết vào cuối năm 2021 với những khách hàng lớn tại Mỹ đã bắt đầu phản ánh vào mức tăng trưởng doanh thu 60% tại thị trường này. Tại thị trường Nhật Bản, FPT ghi nhận doanh thu (tính theo đồng yên Nhật) tăng trưởng 19,7%.

Trong 3 tháng đầu năm, FPT ghi nhận 7 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD/dự án, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 7.057 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ chuyển đổi số ghi nhận sức tăng trưởng mạnh mẽ 96,2% so với cùng kỳ, đạt 1.648 tỷ đồng, tập trung vào các công nghệ mới như Điện toán đám mây (Cloud) (tăng trưởng 308%), AI/Phân tích dữ liệu (tăng trưởng 200%), Low code (tăng 137%)…

Tựu trung, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài đạt 4.111 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 667 tỷ đồng, lần lượt tăng 29,7% và 34,9% so với cùng kỳ.

Tại thị trường trong nước, dịch vụ công nghệ thông tin ghi nhận 1.481 tỷ đồng doanh thu và 103 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 50,3% và 75,5% so với cùng kỳ. Trong đó, Hệ sinh thái Made by FPT ghi nhận 271 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 104% so với cùng kỳ.

Trong quý 1, mảng viễn thông của FPT cũng ghi nhận 3.471 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,7% và 701 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận từ truyền hình trả tiền tiếp tục gia tăng, góp phần cải thiện biên lợi nhuận của mảng dịch vụ viễn thông từ 18,7% lên 19,1%.

Trong khi đó, mảng giáo dục của FPT duy trì tăng trưởng ổn định nhờ kết quả tuyển sinh tốt. Doanh thu quý 1 đạt 961 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm