Mỹ quy định tốc độ Internet băng rộng tối thiểu 100 Mbps

Các nhà mạng Mỹ phải cung cấp Internet cố định tốc độ tải xuống 100 Mbps và tốc độ tải lên 20 Mbps mới được gọi là 'băng rộng'.

Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) vừa tăng tốc độ yêu cầu để một dịch vụ Internet cố định được gọi là “băng rộng”. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 2015. Đánh giá thường niên của cơ quan này kết luận tốc độ tải xuống 100 Mbps và tải lên 20 Mbps sẽ là tiêu chuẩn mới của băng rộng cố định. Quy định chắc chắn gây khó chịu cho những nhà cung cấp vẫn đang cung cấp tốc độ 25 Mbps/3 Mbps (theo chuẩn băng rộng cũ) cho người dùng.

kết nối Internet

Báo cáo của FCC công bố một số khu vực còn thiếu sót về hạ tầng mạng. FCC cho biết băng rộng vẫn chưa được triển khai đủ nhanh để phục vụ người Mỹ, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa và các vùng đất của bộ lạc.

Cụ thể hơn, dịch vụ băng rộng cố định mặt đất (không bao gồm vệ tinh) vẫn chưa được triển khai cho khoảng 24 triệu người Mỹ, bao gồm khoảng 28% người dân ở khu vực nông thôn và hơn 23% những người sống trên vùng đất của bộ lạc.

Về di động, khoảng 9% người Mỹ (bao gồm 36% ở khu vực nông thôn và hơn 20% trên các vùng đất của bộ lạc) thiếu tốc độ di động 5G tối thiểu 35 Mbps/3 Mbps.

FCC đặt ra mục tiêu dài hạn cho tốc độ băng rộng cố định là 1 Gbps/ 500 Mbps. Năm 2015, khi ủy ban đặt ra tiêu chuẩn 25 Mbps/3Mbps, Chủ tịch Jessica Rosenworcel bình luận: “Rõ ràng tốc độ nên là 100 Mbps”. Sau 9 năm, bình luận của bà đã thành hiện thực.

FCC không thể kiểm soát để buộc các nhà cung cấp tăng tốc độ Internet nhưng động thái này ngăn nhà mạng quảng cáo dịch vụ là “băng rộng” nếu không đáp ứng ngưỡng mới.

Có thể bạn quan tâm