Ứng dụng MS Paint

Ứng dụng MS Paint sau 38 năm mới được Microsoft cập nhật

17:04, 19/09/2023

Sau 38 năm, Microsoft đã bất ngờ tung bản cập nhật dành cho MS Paint với sự hỗ trợ về độ trong suốt của hình ảnh và các lớp, giúp ứng dụng trở nên hiện đại hơn.