Tiêu dùng số

iPhone 16 Plus có thể ra mắt với 7 màu sắc

15:51, 11/04/2024

Mẫu máy iPhone 16 Plus năm nay có thể có nhiều tùy chọn màu sắc hơn so với phiên bản tiền nhiệm.