Thiết bị cá nhân

iOS 17 rò rỉ, vén màn những thay đổi lớn trên iPhone 15

14:09, 30/01/2023

Chuyên gia rò rỉ LeaksApplePro đã chia sẻ một số chi tiết về bản cập nhật iOS lớn tiếp theo, iOS 17, mà Apple dự kiến phát hành vào mùa thu năm nay cùng iPhone 15.