Thanh toán Apple Pay

Apple Pay chính thức hỗ trợ thị trường Việt Nam

22:19, 08/08/2023

Với việc Apple Pay đã có mặt tại Việt Nam, xu hướng thanh toán không tiền mặt sẽ được đa dạng hóa hơn, bên cạnh phương thức Samsung Pay và Google Pay đã hỗ trợ trước đó.