Sản phẩm mới

iPad Air M2 không có GPU 10 lõi như công bố

16:08, 03/06/2024

Ban đầu Apple tuyên bố chip M2 của iPad Air M2 có GPU 10 lõi, tuy nhiên công ty đã âm thầm điều chỉnh lại trang thông số kỹ thuật dành cho sản phẩm này.