hạ tầng Region

Amazon Web Services ra mắt hạ tầng Region tại Malaysia

14:26, 13/03/2023

Amazon Web Services (AWS) - công ty trực thuộc Amazon.com vừa công bố kế hoạch triển khai hạ tầng AWS Region tại Malaysia.