GDP Việt Nam

Năm 2025, Kinh tế Số sẽ chiếm trên 20% GDP của Việt Nam

14:54, 02/01/2024

Tốc độ phát triển Kinh tế Số Việt Nam nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2023-2025.