dịch vụ OpenAI

Microsoft nỗ lực mở rộng vị thế trong lĩnh vực Trí Tuệ Nhân Tạo

15:09, 20/03/2024

Trong số các “gã khổng lồ” công nghệ, Microsoft đã chuyển sang áp dụng Trí Tuệ Nhân Tạo nhanh nhất, tích hợp sức mạnh của mình vào toàn bộ loạt sản phẩm, đáng chú ý nhất là thông qua chatbot Copilot.