“Nền tảng số hóa dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022

“Nền tảng số hóa dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022
Năm 2022, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế với sản phẩm “Nền tảng số hóa dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” đã vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, Công nghệ thông tin Việt Nam và được công nhận đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2022 lĩnh vực: Các nền tảng

trung-tam-ioc-hue.jpg
“Nền tảng số hóa dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2022.

“Nền tảng số hóa dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” được thiết kế, xây dựng và phát triển bao gồm 04 Phân hệ chính gồm: Dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu quy trình, dữ liệu khảo sát và dữ liệu Dịch vụ công.

Trong đó, Phân hệ dữ liệu chuyên ngành trên nền tảng số hóa được thiết kế xây dựng nhằm hình thành các kho dữ liệu dùng chung toàn tỉnh, tùy vào tính chất dữ liệu của ngành quản lý hay tính chất riêng của cá nhân có thể xây dựng theo cấu trúc dữ liệu phù hợp với nhu cầu khai thác. Qua đó, phục vụ công tác phân tích đánh giá, trình diễn và báo cáo, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc xây dựng, quản lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Phân hệ dữ liệu quy trình trên nền tảng số hóa dùng chung đáp ứng nguyên tắc tạo lập, tương tác và xử lý báo cáo. Hệ thống tự động thực hiện các công đoạn lưu vết thời gian, lưu vết tài khoản phục vụ mục đích đối soát với dữ liệu đã được cập nhật theo file điện tử được ký số. Từ đó, giúp các cấp quản lý giải quyết được bài toán giao việc đến từng cá nhân, lọc theo nhiều nhóm công việc khác nhau, dễ dàng nắm tiến độ nhằm nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc nếu có. Đồng thời, giúp cho cá nhân báo cáo và tự theo dõi tiến độ công việc một cách tường minh, cụ thể.

Phân hệ dữ liệu khảo sát trên nền tảng số hóa dùng chung là phân hệ hỗ trợ các biểu mẫu khảo sát phục vụ cho nhiều mục đích thu thập dữ liệu khác nhau như công tác nghiên cứu quy mô, số lượng lớn; điều tra xã hội; khảo sát mức độ hài lòng...

Phân hệ dữ liệu dịch vụ công trên nền tảng số hóa dùng chung là nơi tạo lập và lưu trữ dữ liệu cho 02 giai đoạn quan trọng khi thực hiện một thủ tục hành chính là biểu mẫu trực tuyến đầu vào và kết quả xử lý điện tử đầu ra, nhằm mục đích số hóa các biểu mẫu phục vụ nhu cầu sử dụng, khai thác và quản lý của cả người dân và cơ quan nhà nước.

Việc xây dựng, phát triển và đưa vào vận hành “Nền tảng số hóa dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, là bước quan trọng hàng đầu trong tiến trình chuyển đổi số nói chung và công tác chuyển đổi số tại mọi cơ quan đơn vị nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Hybrid Learning (học tập tích hợp) sẽ kéo theo hàng loạt thay đổi trên bình diện rộng của ngành giáo dục. Điều này đòi hỏi một cuộc cách mạng về nhận thức để tiếp nhận, phát triển và khai thác hiệu quả những lợi ích từ mô hình học tập này.