thanh toán điện tử

Giao dịch thanh toán qua điện thoại di động và QR tăng trưởng đột phá

16:53, 25/07/2023

Thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam trong 6 tháng qua đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong đó, qua kênh Internet tăng 76% về số lượng và 1,79% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng là 65% và 77%; qua phương thức QR Code tăng tương ứng là 152% và 301%...