tài chính số

Home Credit lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2023

17:45, 22/12/2023

Home Credit lần thứ hai liên tiếp được xướng tên trong Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI100) nhờ những đóng góp mang tính dài hạn cho cộng đồng