Sản xuất chip bán dẫn

Nikkei: Việt Nam thu hút công ty nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất chip

14:57, 19/02/2024

Theo trang asia.nikkei.com (Nhật Bản), Việt Nam đang tích cực thúc đẩy lĩnh vực sản xuất chip với cam kết giảm thuế và các ưu đãi khác cho các tập đoàn sản xuất bán dẫn nhằm giúp phát triển lĩnh vực này ở trong nước.