giao dịch không tiền mặt

Chuyển đổi số thúc đẩy ngành F&B phát triển tại Việt Nam

16:46, 09/05/2023

Nhằm thúc đẩy giao dịch không tiền mặt dễ dàng và an toàn, nhiều đơn vị giải pháp thanh toán đang giúp phát triển ngành F&B tại Việt Nam.