FPT

FPT nhận chuyển giao chương trình đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn quốc tế

15:50, 30/01/2024

Tổ chức giáo dục FPT đã nhận chuyển giao chương trình đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn từ Học viện Jetking Ấn Độ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.