đường hầm

Hàn Quốc phát triển bê tông xúc tác quang, trung hòa các khí độc hại trong giao thông đường hầm

15:56, 13/06/2023

Các kỹ sư xây dựng Hàn Quốc phát triển loại bê tông xúc tác quang, phản ứng và trung hòa nhiều loại khí và bụi độc hại, sản sinh trong quá trình giao thông, đặc biệt trong đường hầm nhằm bảo vệ sức khỏe con người.