dữ liệu riêng tư

Google hủy hàng tỷ dữ liệu duyệt web riêng tư của người dùng

15:56, 02/04/2024

Người dùng cáo buộc dịch vụ phân tích, cookie và ứng dụng của Google cho phép công ty theo dõi người đặt trình duyệt Chrome của Google ở chế độ "ẩn danh" và các trình duyệt khác ở chế độ "riêng tư."