định danh điện tử

Định danh điện tử đem lại những lợi ích to lớn

16:48, 29/06/2023

Hiện nay, nhiều người dân vẫn thắc mắc giữa tài khoản định danh điện tử và thẻ căn cước công dân (CCCD) có gì khác nhau? Tại sao đã được cấp CCCD rồi mà vẫn cần đăng ký tài khoản định danh điện tử?