chip A18

iPhone 16 và kỳ vọng về sức mạnh chip A18 mới

22:47, 05/07/2024

Rất có thể, cả 4 phiên bản iPhone 16 đều được trang bị đầy đủ các tính năng AI của Apple Intelligence. Vì thế, chip A18 mới được các iFan đặt nhiều kỳ vọng.