cập nhật Chrome

Người dùng cần cập nhật trình duyệt Chrome ngay lập tức

17:31, 12/09/2023

Google vừa phát hành bản cập nhật khẩn cấp Chrome 116 để giải quyết một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng hiện bị khai thác trong tự nhiên.