Baidu Cloud

Baidu sớm ra mắt phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ Ernie 4

12:02, 11/09/2023

Theo SCMP, Baidu sẽ sớm ra mắt phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) Ernie.