Điểm tin

Intel Core i9-9900K là CPU chơi game tốt nhất trên thế giới

| Theo TNO

Theo Neowin, như với tất cả các chip trong dòng K-series, Core i9-9900K hỗ trợ mở khóa để ép xung, với 8 lõi và 16 luồng làm việc. Intel cho biết, Core i9-9900K là CPU chơi game tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Công ty đã tạo ra sự thay đổi lớn trong các CPU “Coffee Lake R” năm nay. Với CPU “Coffee Lake” thế hệ thứ 8, cả Core i7 và i9 đều cung cấp 6 lõi với khả năng siêu phân luồng, trong khi Core i5 có 6 lõi không có siêu phân luồng. Siêu phân luồng cho phép hai luồng chạy ra khỏi một lõi đơn, giúp tăng hiệu suất lên đến 20% tùy thuộc vào khối lượng công việc, và bây giờ tính năng này chỉ dành riêng cho Core i9.

Mặc dù vậy điều đó không có nghĩa là Core i7 bị hạ cấp. Core i7-9700K bây giờ là một CPU 8 lõi, tốc độ 3,6 GHz và lên đến 4,9 GHz (ép xung), bộ nhớ cache 12 MB và TDP 95W.

Trong khi đó Core i9-9900K có 8 lõi và 16 luồng làm việc, chạy ở tốc độ 3,6 GHz và lên đến 5 GHz (ép xung), bộ nhớ cache 16 MB và TDP 95W. Cuối cùng, Core i5-9600K có 6 lõi, tốc độ 3,7 GHz và lên đến 4,6 GHz (ép xung), bộ nhớ cache 9 MB và TDP 95W. Trong số này Core i5-9400 có một phiên bản T-series, và các mô hình i5 là 6 lõi và 6 luồng làm việc, còn các mô hình Core i3 gồm 4 lõi và 4 luồng làm việc.

Giá bán đề xuất cho các CPU K-series mới mà Intel đưa ra là 262 USD với Core i5-9600K, 374 USD với Core i7-9700K và 488 USD với Core i9-9900K.